Privacy beleid

U kunt deze website van The Royal Bank of Scotland plc (RBS) bezoeken zonder aan te geven wie u bent of enige informatie over uzelf te geven. Echter, indien u ons enige persoonlijke informatie over uzelf of anderen geeft, verzekeren wij u dat wij veilig, eerlijk en rechtmatig zullen omgaan met deze informatie. Wij zetten ons volledig in om uw privacy te beschermen.

In verband met de RBS Certificaten Review zal RBS uw persoonlijke informatie verzamelen indien u ervoor kiest om deel te nemen aan het herstelprogramma en uw gegevens bij ons te registreren.

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken voor de RBS Certificaten Review en niet voor andere doeleinden. In het bijzonder zullen wij uw persoonlijke informatie niet gebruiken voor enige marketingdoeleinden.

Informatie die betrekking heeft op personen die deelnemen aan het herstelprogramma welke deel uit maakt van de RBS Certificaten Review

Uw informatie omvat alle gegevens die u ons heeft verstrekt met betrekking tot uzelf en uw transacties en kan informatie bevatten die verkregen is van derden.

Met wie wij uw informatie wel delen

Wij kunnen uw informatie gebruiken en delen met andere leden van de RBS groep of entiteiten waarvan u ons op de hoogte heeft gesteld die:

·         financiële en andere risico’s beoordelen;

·         criminaliteit voorkomen en opsporen.

Wij zullen uw informatie niet bekendmaken aan iemand buiten de RBS groep, behalve:

·         wanneer we uw toestemming hebben, of

·         wanneer we dit kunnen of hiertoe verplicht zijn op basis van de wet; of

·         aan kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus en andere bedrijven die een dienst leveren aan u of ons; of

·         aan overheidsinstanties of toezichthoudende organen zodat deze instanties hun verantwoordelijkheden en verplichtingen kunnen vervullen of hun bevoegdheden of functies kunnen uitoefenen.

Wij kunnen uw gegevens overdragen aan andere landen binnen de Europese Unie. Echter, zulke informatie is slechts toegankelijk voor wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten om criminaliteit te voorkomen en op te sporen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Cookies

Een “cookie” is informatie die een website bewaart op uw computer zodat het op een later moment iets over u kunt herinneren. Cookies worden vaak gebruikt op het internet en schaden uw computer niet. De cookies op deze website worden gebruikt in combinatie met SSL met authenticatie en autorisatie als doel. Cookies worden ook gebruikt om de toegangsconfiguratie en voorkeuren van de gebruiker te registreren. Zij bevatten geen persoonlijke informatie die anderen kunnen lezen en begrijpen over u, zoals uw naam of rekeningnummer. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken wanneer u deze website bezoekt, kunt u uw browser instellen om ze niet te accepteren of ervoor af te melden. Wij verwijzen u naar de hulpfunctie van uw browser voor meer informatie. Let op, het gebruik van cookies is fundamenteel voor de werking van deze website en het afmelden of weigeren van cookies kan de werking ervan beïnvloeden.